Dinsdagavond is tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de aanvullende coronamaatregelen van twee weken geleden worden ingetrokken. Dat betekent dat vanaf woensdag 18 november weer de regel van eerder geldt voor uitvaarten.

Vanaf woensdag mogen er weer 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. Voorwaarde is wel dat de 1,5 meter meter afstand bewaard kan worden. Hoeveel personen er daadwerkelijk op een uitvaartlocatie aanwezig mogelijk verschilt per locatie.

Vanaf maandag 9 november mogen er nog maar 30 personen bij een uitvaart aanwezig zijn. Catering is wel mogelijk.

In deze moeilijke tijd kijken wij samen met u naar wat er wel mogelijk is.

In de persconferentie van 13 oktober jl. zijn nieuwe maatregelen afgekondigd in een poging om het aantal coronabesmettingen weer terug te dringen. Omdat voor de dienstverlening rondom uitvaarten een uitzonderingspositie geldt, hebben deze nieuwe beperkende maatregelen geen invloed op onze dienstverlening.

Wel willen wij u er op wijzen dat in alle uitvaartlocaties het dringend advies geldt om een mondkapje te dragen. Mondkapjes dienen tijdens elke verplaatsing in de uitvaartlocatie te worden gedragen. Het mondkapje mag u afdoen wanneer u in de aula of ontvangkamer op uw plaats zit.

 

De overheid geeft een dringend advies (geen verplichting) tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke ruimtes afgegeven.

Dit geldt ook voor de meeste uitvaartlocaties. Wij raden u dan ook aan om een niet-medisch mondkapje mee te nemen wanneer u naar een uitvaartlocatie toegaat.

 

 

 

 

Update Coronavirus 24 juni:

Vanaf 1 juli regelen wij de uitvaart bij nabestaanden thuis zonder beperking van het aantal personen. Wel dient er 1,5 meter afstand worden gehouden. Wij gaan er vanuit als er nabestaanden met klachten zijn (hoesten, niezen, koorts) dat u dit aan ons aangeeft.

Aantal personen bij een condoleance is onbeperkt. Wel 1,5 meter afstand.
(Bij klachten blijf thuis).

Aantal personen bij een uitvaart is onbeperkt. Wel 1,5 meter afstand. Dit houdt in dat het aantal personen dat bij een uitvaart in een aula, kerk of alternatieve locatie aanwezig kan zijn sterk afhankelijk is van de locatie.
(Bij klachten blijft thuis).

Heeft u vragen of wenst u meer informatie neemt u gerust contact met ons op.

Vanaf 1 juni mag er weer catering aangeboden worden bij een uitvaart. Hierbij geldt wel dat er 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moet worden en er mogen maximaal 30 personen bij de uitvaart aanwezig zijn (op sommige locaties inclusief uitvaartpersoneel).

Na 1 juli mogen er 100 personen bij een uitvaart aanwezig zijn.

Zojuist is de persconferentie m.b.t. de maatregelen rondom het Coronavirus geweest.

De maatregelen worden verlengd tot 20 mei.

Wij hebben voor u in het kort op een rij gezet wat dit inhoudt voor het regelen van een uitvaart.

Wij regelen de uitvaart voor uw en onze gezondheid bij voorkeur telefonisch. Mocht dit bezwaarlijk voor u zijn dan kan de uitvaart bij ons in het uitvaartcentrum, op ons kantoor of bij u thuis plaatsvinden onder voorwaarden.

Verzorging van de overledene met familie is
Op dit moment niet mogelijk.

Een opbaring (met open uitvaartkist) in ons uitvaartcentrum of thuis is mogelijk.

Condoleancebezoek (avond voor de uitvaart) in ons uitvaartcentrum is mogelijk tot maximaal 30 personen.

Uitvaartplechtigheden zijn mogelijk tot maximaal 30 personen (inclusief uitvaartpersoneel).

Catering tijdens een condoleancebezoek (avond voor de uitvaart) of na een uitvaart is niet mogelijk. Wel kunnen wij als u dit wenst Catering to Go aanbieden.

Het beleid rondom uitvaartdiensten vanuit een kerk, verschillen per kerk.

Er zijn veel mogelijkheden om mensen die niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn toch bij de uitvaart te betrekken. Denk hierbij aan een Livestream, opname van de plechtigheid, online condoleanceregister of bijvoorbeeld met de overledene in de rouwauto door de straat of wijk rijden zodat mensen een erehaag kunnen vormen.

Wij begrijpen heel goed dat de maatregelen ingrijpend zijn. Ondanks deze maatregelen zullen wij er samen met u alles aan doen om een waardig afscheid te verzorgen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Corona

Wij stellen het zeer op prijs als u dit bericht wilt delen.

Update Coronavirus en uitvaarten.

Voor uw en onze gezondheid regelen wij een uitvaart op dit moment bij voorkeur telefonisch. Wij hebben allerlei mogelijkheden om dit goed met u te doen. Mocht u toch een persoonlijk regelgesprek willen dan kan dit onder strikte voorwaarden. Namelijk met niet meer dan twee personen en 1,5 meter afstand van elkaar.

Thuisopbaring is mogelijk.

Familiebezoeken in onze uitvaartcentra zijn mogelijk. Onze medewerkers zullen geen handen schudden en 1,5 meter afstand in acht nemen.

Uitvaartplechtigheden kunnen worden gehouden met maximaal 30 personen.
U bepaalt zelf wie u uitnodigt. Ontvangkamer en catering is niet mogelijk.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de BGNU.

De maatregelen zijn ingrijpend, dit begrijpen wij volkomen. Wij zullen er alles aan doen om een zo mooi mogelijk afscheid te verzorgen, wij zullen u goed begeleiden en ondersteunen. Ook al is een fysieke afstand noodzakelijk, dat geldt niet voor de woorden die wij kunnen uitspreken.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie neemt u dan gerust contact met ons op.

(Het delen van deze informatie stellen wij op prijs).

Aangezien de overheid de maatregelen heeft aangescherpt is het alleen nog maar mogelijk om een uitvaart in (kleine) familiekring te laten plaatsvinden. In de meeste crematoria en begraafplaatsen wordt er geen catering/ontvangkamer meer aangeboden. Uiteraard kijken wij samen met de nabestaanden naar mogelijkheden om een zo goed mogelijk afscheid te kunnen verzorgen.

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen? U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het Coronavirus.

Komt een uitvaartverzorger van Myosotis dan ook langs?
Dat is per situatie verschillend. Vanuit veiligheidsoogpunt voor onze medewerkers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die besmet zijn met het Coronavirus. Wanneer nabestaanden niet besmet zijn en niet in quarantaine zijn, wordt de uitvaart op de gebruikelijke wijze geregeld. Alleen mensen met ziekteverschijnselen en die het Corona-virus dragen, zijn besmettelijk.

Hebben nabestaanden wél het Coronavirus, wordt op een andere manier de uitvaart geregeld en contact onderhouden. Per telefoon is daarbij een goede optie, of Skype of Facetime.

Hebben nabestaanden vermoedelijk het Coronavirus, dan wordt per situatie samen met de nabestaanden gekeken wat een passende oplossing is. Ook dan is telefonie of digitale communicatie een mogelijkheid.

Wat gebeurt er met mijn dierbare die besmet is met het Coronavirus?

Uitvaarten kunnen doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is besmet. Alleen lichte balseming is niet toegestaan. Rouwbezoeken kunnen ook doorgaan. Myosotis volgt een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.

Kan iemand met het Coronavirus thuis opgebaard worden?
Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol.

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk?

Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kan de uitvaart van een besmette persoon plaatsvinden?
Ja.

Hoe gaat Myosotis om met het aantal personen dat een uitvaart bezoekt?
Sinds donderdag 12 maart 2020 geldt de overheidsmaatregel dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland moeten worden afgelast. De meeste uitvaarten hebben minder dan 100 bezoekers. Vaak wordt het aantal bezoekers in het regelgesprek tussen de uitvaartverzorger en de nabestaanden duidelijk. Wanneer de verwachting boven de 100 is dan bekijkt Myosotis in overleg met de nabestaanden hoe dit kan worden opgelost.

Handen schudden om te condoleren. Mag dat wel?
In heel Nederland wordt het schudden van handen afgeraden. Het kabinet deed een dringende oproep om elkaar voorlopig geen handdruk meer te geven. Op die manier moet de verspreiding van het coronavirus worden afgeremd. Hoe condoleer je de nabestaanden dan wel? Voorafgaand aan de mooie en hartelijke woorden, adviseert Myosotis om de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of met beide handen een handkus te geven.

Bij het regelen van de uitvaart zal de uitvaartverzorger dit onderwerp onder de aandacht brengen van de nabestaanden. Zij kunnen ervoor kiezen dat aan het eind van een afscheidsdienst de uitvaartverzorger de belangstellenden verzoekt geen handen te schudden.