Een uitvaart en het coronavirus

Het Corona virus heeft Nederland in zijn greep en voor iedere Nederlander is het een moeilijke periode, maar helemaal wanneer u tijdens deze crisis een dierbare verliest. Juist in deze tijd begrijpen we dat u veel vragen heeft omtrent de mogelijkheden rondom de uitvaart, zeker in combinatie met de lopende maatregelen. 

Wij begrijpen heel goed hoe ingrijpend de maatregelen zijn in deze periode. Wij doen er alles aan om, samen met u, een waardig afscheid te verzorgen.

Corona maatregelen

Om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan volgt Uitvaartverzorging Myosotis de maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op. Zo beschermen wij onszelf, elkaar en de rest van Nederland

Uitvaartverzorging Myosotis volgt de ontwikkelingen en maatregelen rond het coronavirus op de voet. Door afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche zijn wij altijd op de hoogte van de maatregelen die impact kunnen hebben op het verzorgen van een uitvaart 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Hieronder kunt u de berichtgeving over Corona volgen of volg de actuele informatie op onze Facebook pagina.

Veelgestelde vragen 

Hoeveel personen mogen er bij een uitvaart zijn?

Sinds 1 juli is het aantal personen dat bij een uitvaart aanwezig mag zijn onbeperkt. Wel dient 1,5 meter afstand gehouden te worden (uitzondering van personen onder de 18 jaar of uit één gezin). Het aantal personen dat bij een uitvaart aanwezig kan zijn is dus sterk afhankelijk van de uitvaartlocatie, kerk of alternatieve locatie.

Hoeveel personen mogen er bij een familiebezoek/condoleance zijn?

Het aantal personen bij familiebezoek of een condoleance is onbeperkt. Wel dient er 1,5 meter afstand gehouden te worden (uitzondering van personen onder de 18 jaar of uit één gezin).

Aanvullende regels

Naast de regels voor het aantal personen, zijn er nog andere regels opgesteld voor uitvaartondernemers:

  • Sluiten van de uitvaartkist mogen de nabestaanden zelf doen, onze medewerkers bereiden voor.
    OF Sluiten van de kist doen onze medewerkers, zonder aanwezigheid van de nabestaanden.
  • Verzorging van een overledene kan thuis of in het Uitvaartcentrum plaatsvinden, familieleden mogen hierbij aanwezig zijn. 

Zijn er mogelijkheden als de uitvaart niet door iedereen kan worden bijgewoond om deze toch bij de uitvaart te betrekken?

Wij kunnen op alle uitvaartlocaties een live-stream verzorgen om een uitvaart te volgen.

Het regelen van de uitvaart.

Wij maken met u een afspraak voor een regelgesprek, bij u thuis. Wij houden wel 1,5 meter afstand.

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?

U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt ons 24 uur per dag bereiken. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus. Wij zullen u  vragen of u als nabestaande gezondheidsklachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen en koorts. Deze klachten ziet het RIVM als mogelijke signalen voor een besmetting met het coronavirus. U krijgt telefonisch uitleg over hoe de uitvaart wordt geregeld.

Kan de uitvaart van een besmet persoon doorgaan?

Uitvaarten kunnen doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is besmet. Rouwbezoeken kunnen ook doorgaan. Wij volgen een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is beschreven. Zo dragen onze medewerkers bijvoorbeeld extra beschermende kleding. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.

Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden?

Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol.

Is iemand die is overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?

Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe kan ik iemand condoleren nu handen schudden niet is toegestaan?

Wij hebben hiervoor drie andere manieren van condoleren bedacht: door de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of met beide handen een handkus te geven.

Landelijk informatienummer

  • Vanuit de overheid is er een landelijk informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus; T 0800-1351. En het RIVM heeft een site geopend voor vragen en antwoorden. Ook kunt u de website van de BGNU raadplegen voor nadere informatie.

Direct contact

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via:

020 - 453 71 16 info@uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Corona nieuws

Update Coronavirus 18 november

Dinsdagavond is tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de aanvullende coronamaatregelen van twee weken geleden worden ingetrokken. Dat betekent dat vanaf woensdag 18 november weer de regel van eerder geldt voor uitvaarten. Vanaf woensdag mogen er weer 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. Voorwaarde is wel dat de 1,5 meter meter afstand bewaard kan […]

Lees verder

Update Coronavirus 3 november

Vanaf maandag 9 november mogen er nog maar 30 personen bij een uitvaart aanwezig zijn. Catering is wel mogelijk. In deze moeilijke tijd kijken wij samen met u naar wat er wel mogelijk is.

Lees verder

Update Coronavirus 13 oktober

In de persconferentie van 13 oktober jl. zijn nieuwe maatregelen afgekondigd in een poging om het aantal coronabesmettingen weer terug te dringen. Omdat voor de dienstverlening rondom uitvaarten een uitzonderingspositie geldt, hebben deze nieuwe beperkende maatregelen geen invloed op onze dienstverlening. Wel willen wij u er op wijzen dat in alle uitvaartlocaties het dringend advies […]

Lees verder

Gebruik van mondkapjes op uitvaartlocaties

De overheid geeft een dringend advies (geen verplichting) tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke ruimtes afgegeven. Dit geldt ook voor de meeste uitvaartlocaties. Wij raden u dan ook aan om een niet-medisch mondkapje mee te nemen wanneer u naar een uitvaartlocatie toegaat.        

Lees verder

Update Coronavirus 24 juni

Update Coronavirus 24 juni: Vanaf 1 juli regelen wij de uitvaart bij nabestaanden thuis zonder beperking van het aantal personen. Wel dient er 1,5 meter afstand worden gehouden. Wij gaan er vanuit als er nabestaanden met klachten zijn (hoesten, niezen, koorts) dat u dit aan ons aangeeft. Aantal personen bij een condoleance is onbeperkt. Wel […]

Lees verder

Update Coronavirus 10 mei 2020

Vanaf 1 juni mag er weer catering aangeboden worden bij een uitvaart. Hierbij geldt wel dat er 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moet worden en er mogen maximaal 30 personen bij de uitvaart aanwezig zijn (op sommige locaties inclusief uitvaartpersoneel). Na 1 juli mogen er 100 personen bij een uitvaart aanwezig zijn.

Lees verder

Update Uitvaarten en Corona 21 april 2020

Zojuist is de persconferentie m.b.t. de maatregelen rondom het Coronavirus geweest. De maatregelen worden verlengd tot 20 mei. Wij hebben voor u in het kort op een rij gezet wat dit inhoudt voor het regelen van een uitvaart. Wij regelen de uitvaart voor uw en onze gezondheid bij voorkeur telefonisch. Mocht dit bezwaarlijk voor u […]

Lees verder

Update Coronavirus 23 maart 2020

Update Coronavirus en uitvaarten. Voor uw en onze gezondheid regelen wij een uitvaart op dit moment bij voorkeur telefonisch. Wij hebben allerlei mogelijkheden om dit goed met u te doen. Mocht u toch een persoonlijk regelgesprek willen dan kan dit onder strikte voorwaarden. Namelijk met niet meer dan twee personen en 1,5 meter afstand van […]

Lees verder

Update Coronavirus

Aangezien de overheid de maatregelen heeft aangescherpt is het alleen nog maar mogelijk om een uitvaart in (kleine) familiekring te laten plaatsvinden. In de meeste crematoria en begraafplaatsen wordt er geen catering/ontvangkamer meer aangeboden. Uiteraard kijken wij samen met de nabestaanden naar mogelijkheden om een zo goed mogelijk afscheid te kunnen verzorgen.

Lees verder