Coronavirus

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen? U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het Coronavirus. Komt een uitvaartverzorger van Myosotis dan ook langs? Dat is per situatie verschillend. Vanuit veiligheidsoogpunt voor onze medewerkers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die besmet zijn met het Coronavirus. Wanneer nabestaanden niet besmet zijn en niet in quarantaine zijn, wordt de uitvaart op de gebruikelijke wijze geregeld. Alleen mensen met ziekteverschijnselen en die het Corona-virus dragen, zijn besmettelijk. Hebben nabestaanden wél het Coronavirus, wordt op een andere manier de uitvaart geregeld en contact onderhouden. Per telefoon is daarbij een goede optie, of Skype of Facetime. Hebben nabestaanden vermoedelijk het Coronavirus, dan wordt per situatie samen met de nabestaanden gekeken wat een passende oplossing is. Ook dan is telefonie of digitale communicatie een mogelijkheid. Wat gebeurt er met mijn dierbare die besmet is met het Coronavirus? Uitvaarten kunnen doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is besmet. Alleen lichte balseming is niet toegestaan. Rouwbezoeken kunnen ook doorgaan. Myosotis volgt een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.

Kan iemand met het Coronavirus thuis opgebaard worden? Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol. Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk? Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kan de uitvaart van een besmette persoon plaatsvinden? Ja.

Hoe gaat Myosotis om met het aantal personen dat een uitvaart bezoekt? Sinds donderdag 12 maart 2020 geldt de overheidsmaatregel dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland moeten worden afgelast. De meeste uitvaarten hebben minder dan 100 bezoekers. Vaak wordt het aantal bezoekers in het regelgesprek tussen de uitvaartverzorger en de nabestaanden duidelijk. Wanneer de verwachting boven de 100 is dan bekijkt Myosotis in overleg met de nabestaanden hoe dit kan worden opgelost.

Handen schudden om te condoleren. Mag dat wel? In heel Nederland wordt het schudden van handen afgeraden. Het kabinet deed een dringende oproep om elkaar voorlopig geen handdruk meer te geven. Op die manier moet de verspreiding van het coronavirus worden afgeremd. Hoe condoleer je de nabestaanden dan wel? Voorafgaand aan de mooie en hartelijke woorden, adviseert Myosotis om de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of met beide handen een handkus te geven.

Bij het regelen van de uitvaart zal de uitvaartverzorger dit onderwerp onder de aandacht brengen van de nabestaanden. Zij kunnen ervoor kiezen dat aan het eind van een afscheidsdienst de uitvaartverzorger de belangstellenden verzoekt geen handen te schudden.